Monomers & Others

13C -Alkaloids

Price (Euro) excl. VAT

Cat nr.Product name0.5 mg1 mg
U-40008U-13C a-Solanine (>90%)33006190
U-40009U-13C a-Chaconine (>90%)31105370
U-40021U-13C a-Solanine / a-Chaconine mixinquire

13C-Cannabinoids

Cat nr.Product name0.5 mg1 mg
U-41624U-13C CBD (cannabidiol)Inquire
other cannabinoids are available for scientific research, please inquire!

13C-Flavonoids

Cat nr.Product name0.5 mg1 mg
U-40702U-13C Kaempferol10101820
U-41103U-13C Quercetin10101820
U-49911U-13C Naringenininquire
U-49912U-13C Apigenininquire
Other flavanoidsinquire

13C-Lipids

Cat nr.Product name0.5 mg1 mg
U-30602U-13C Beta-sitosterolinquire
U-30703U-13C Phytosterol mix inquire
U-30001U-13C Triglyceridesinquire
Other lipidsinquire

13C-Organic acids

Cat nr.Product name0.5 mg1 mg
U-40004U-13C Quinic acid10101820
U-40005U-13C Caffeic acid-440
U-40006U-13C Chlorogenic acid10101820

13C-Terpenoids

Cat nr.Product name0.5 mg1 mg
U-43301U-13C Beta-caroteneinquire
U-49913U-13C Lycopeneinquire
U-41815U-13C Stevioside10101820
U-41816U-13C Rebaudioside A10101820
U-41817 U-13C Rebaudioside Cinquire
U-41818U-13C Stevioside / Rebaudioside A mixinquire
U-41819U-13C Steviosides mixinquire

13C-Pigments

Cat nr.Product name0.5 mg1 mg
U-70001U-13C Chlorophyll a33006190
U-70002U-13C Pheophytin a inquire

13C-Proteins

Cat nr.Product name0.1 g1 g5 g
U-20403U-13C Gluten protein from wheat172011690-
U-20001 U- 13C Patatin-inquire-
U-20002 U- 13C Rubisco
-inquire-
DU-20001 U- 13C + U- 15N Patatin
-inquire-
DU-20002U- 13C + U- 15N Rubisco-inquire-
Other proteins
inquire